Retail-Non-Food_Health-_-Beauty_Coop_SWE.jpg

Náš svět má skandinávské kořeny

Náš typický pracovní den začíná v dalekých částech Asie a končí v západní Evropě. Z hlubokých kořenů ve Skandinávii jsme během desetiletí vyrostli v lídra v oblasti globálních inovací i v obchodování a in-store komunikaci, aktuálně operujeme na 44 mezinárodních trzích v našich vlastních firmách či pod jménem pečlivě vybraných distributorů.

Operujeme globálně i lokálně, což znamená, že jsme po ruce, kdykoliv nás budete potřebovat. Pokud chcete rozvíjet cílenou a relevantní obchodní komunikaci, ujišťujeme vás o tom, že mluvíme vaším jazykem a rozumíme potřebám i příležitostem vašeho lokálního trhu. Ať už jste kdekoli na světě, uděláme maximum pro to, abychom vám poskytli nejlepší servis, bez kompromisů v kvalitě či vysokých standardech vašeho očekávání.

HL Display kontakty po celém světě. Kontaktujte naše pobočky a distributory

Zaměřeno na zákazníky

Naši zákazníci jsou vždy v centru všeho, co děláme, a budeme v tom pokračovat, protože žijeme pro jejich úspěch. Úroveň našich služeb přináší výsledky, rok za rokem plníme úkoly k nejvyšší zákazníkově spokojenosti.

Respekt k životnímu prostředí

Jako výrobci si plně uvědomujeme, jaký vliv má naše činnost na životní prostředí. Sběr a třídění odpadu a jeho recyklace jsou činnosti, které vždy byly a budou jednou z našich priorit. Naše výrobní závody vlastní certifikát ISO14001. Více o naší práci a životním prostředí ZDE.

Vysoké etické standardy

Jsme členem iniciativy OSN Global Compact – a vázáni jejich deseti principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. Každoročně zveřejňuje zprávu o pokroku v těchto otázkách. Od našich dodavatelů očekáváme dodržování stejných principů.Naše zaměstnanecká politika nabízí všem zaměstnancům rovnou příležitost bez ohledu na původ, gender, etnický původ či věk. Více o naší firemní odpovědnosti ZDE