increase_sales2.jpg

Zlepšite viditeľnosť svojej značky

Poskytujeme riešenia pre primárne a sekundárne umiestnenie so zameraním na maloobchod

Výhody pre zákazníka:

  • Aktuálna a jasná ponuka
  • Zlepšené informácie o produkte
  • Zvýraznenie noviniek

Výhody pre značku:

  • Budovanie povedomia o značke
  • Kontrola priestoru na polici 
  • Zvýšený impulzívny nákup! 

Primárne umiestnenie: uvádzanie výrobkov, manažment políc a kategórií, vzdelávanie zákazníkov...

 

 

 

Sekundárne umiestnenie: podlahové displeje, závesné pásiky, jednotky pre krížový merchandising....