Health_Beauty Shopping 2 girls.jpg

Expert na merchandising & in-store komunikáciu

Spoločnosť v skratke


HL Display Slovensko je jedna z dcérskych spoločností HL Display Group –popredného medzinárodného dodávateľa produktov a riešení pre merchandising a in-store komunikáciu pre sektory predaja potravinových a iných ako potravinových výrobkov. Spoločnosť je tiež popredným dodávateľom produktov a riešení pre značkových výrobcov pre merchandising na policiach a v iných častiach predajne.

Spoločnosť HL Display Slovensko, s.r.o. bola založená v roku 2002. Prečítajte si viac o našej histórii.

HL Display pôsobí na 44 trhoch v západnej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Ázii.

Optishop™ a Brandman™ - naše značkové produkty
S cieľom vzbudiť záujem o naše jedinečné kompetencie a jasne sa odlíšiť od konkurentov používame okrem korporátnej značky HL aj dve produktové značky. Sú nimi Optishop™ a Brandman™.

Továrne HL Display
HL Display má celkovo päť tovární vo Švédsku, Číne, Poľsku a v Spojenom kráľovstve. Môžete si prečítať viac o našich výrobných kapacitách.