Synliggör hela sortimentet

Ett underhållsfritt gravitationsframmatande system

Roller Track™ är ett väl beprövat system som minskar arbetskostnaderna, förbättrar omsättningen av produkter och därmed ökar försäljningen. Det flyttar hela tiden fram nya produkter till hyllkanten allt eftersom de plockas ut vilket förhöjer produktpresentationen och ger bättre översikt av utbudet i hyllan. Roller Track™ är speciellt lämpat för mejerihyllor och drycker men passar även andra typer av förpackningar med platt botten. 

Roller Track™ skapar en attraktiv varuexponering och flyttar hela tiden fram produkter till hyllkanten.

Bättre omsättning i hyllan

Roller Track™ är en hyllklar enhet som installeras direkt på dina nuvarande hyllor. Den levereras som enskilda rullbanor eller monterade ark, i vilken storlek som helst. De monterade arken är lätta att transportera och lätta att montera.

Lösningar för tunga produkter

Roller Track™ Zero är en lösning för tunga produkter där man kombinerar rullbanor med varuframmatare vilket är särskilt användbart i djupa hyllor som inte kan vinklas. Roller Track™ Zero kan användas på hylldjup upp till 800 mm. 

Fördelar med Roller Track™:

  • Hyllan ser inbjudande ut och är alltid välfylld.
  • Produkterna flyttas kontinuerligt fram till hyllkanten och är därmed lätta att nå.
  • En prydlig varupresentation kräver mindre underhåll vilket innebär minskade arbetskostnader.
  • Kraftigt minskat antal arbetstimmar för påfyllning och frontning.
  • Priset matchar alltid produkten.