Minska tiden för frontning med 45%*

...och skapa ordning och reda i hyllan på nolltid

Facer™-ramarna anpassas till produktens storlek och håller ihop varje frontad rad. Facer™ minskar risken för att produkterna ska hamna i oordning eller trilla ur hyllan om de stöts emot. Facer™ förstärker produktpresentationen och minskar drastiskt tidsåtgången för underhåll i hyllan. Systemet erbjuder lösningar för både vågrät och lodrätt skyltning. 

Varje rad av flaskor eller burkar står säkert i en stålram med justerbar bredd och som är dold bakom ett kundanpassat frontstopp. Det gör att risken för överfyllnad och krossade flaskor minskar. Ramarna placeras direkt på hyllan och fungerar perfekt hur de än installeras.

Påfyllning, inventering och produktfrontning är butikspersonalens dagliga arbetsuppgift

Minska tidsåtgången för hyllunderhåll och spillhantering och öka butikens effektivitet. 

Färre krossade flaskor innebär högre och snabbare avkastning på investeringen. Med Facer™ kan en hylla aldrig överbelastas vilket minimerar risken för kostsam överfyllnad. Alla produkter är lättåtkomliga, står i raka led och skyms inte av felplacerade varor från närliggande hyllor.

Attraktiv produktpresentation i en handvändning!

Facer™-ramarna anpassas till produktstorleken och håller ihop varje frontad rad. Produkterna blir mindre benägna att hamna i oordning eller trilla ur hyllan om de stöts emot.

Fördelar med Facer™:

  • Reducerar tidsåtgången för påfyllning, inventering och produktfrontning.
  • Förstärker produktkommunikation och ökar spontanköpen.
  • Minska risken för överfyllnad och krossade flaskor
  • En snyggt frontad sektion genererar merförsäljning.
  • Säkerställ att hyllan alltid är välfylld. 
  • Rätt produkt på rätt plats.

* Baserat på HL testinstallation