MF5217-side8.jpg

Utnyttja hela butiksytan

Skapa mer försäljningsytor och öka omsättningen.

Enheter för samexponering, använda på hyllgaveln eller upphängda på strategiska platser i butiken, har bevisats öka försäljning i butik.

HL Displays samexponeringsenhet SideKick™ MAX är ett modulärt system som kan hängas på alla typer av inredningar. Konceptet kan användas som en permanent lösning för kampanjer eller som stöd till nya produktlanseringar.

Vårt modulära samexponeringssystem passar alla produkttyper

SideKick™ MAX kan utrustas med hyllor, tråg och varuspjut, eller omvandlas till en gravitationsmatande enhet. Alla skyltar, kampanjer, produkter och erbjudanden kan lätt bytas ut för att aktivera ytan och ytterligre öka försäljningen.