HL-People_01.jpg

Organisation

HL Display är ett internationellt bolag med 50 etablerade marknader i väst- och östeuropa, mellanöstern, Asien, Sydamerika och sydafrika. 

De fem största marknaderna är Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannien och Ryssland.