6550_HL-People_01.jpg

Hantering av personuppgifter GDPR

HL Display policy för hantering av personuppgifter

HL Display samlar in och behandlar personlig information, i huvudsak om våra anställda men även gällande kund- och leverantörskontakter. När individuell information behandlas tar vi hänsyn till individens skydd och integritet. Vi följer noggrant vår centrala personuppgiftspolicy och aktuella juridiska riktlinjer. Vi säkerställer att riktlinjerna justeras i händelse av legala förändringar. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Skydd

Den personliga informationen är skyddad mot förstörelse, ändringar och spridning. Vi använder relevanta rekommenderade system enligt gällande skydd, i relation till den personliga information vi behandlar.

Din integritet

I enlighet med vår centrala formella policy via HL Display säkrar vi varje individs personliga integritet. Vi samlar bara in och behandlar personlig information som är nödvändig för det specifika ändamålet. Vi är fullt transparenta om behandlingen av personuppgifterna och är tydlig om dina rättigheter som registreras innan vi samlar in personuppgifterna. Vi har även fasta rutiner som gäller att säkerställa dina rättigheter angående din registrerade personliga information.    

Du kan alltid kontakta oss på följande e-postadress om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter:privacy@hl-display.com