ENV_Corporate_HLemployee-PL-02.jpg

HL Kundlöfte

I allt vad vi åtar oss på HL Display står kunden alltid i centrum.

Det är därför vi har ett långtgående engagemang där vi definierar och upprätthåller vår verksamhets kärnvärden. Vi ger våra engagerade medarbetare runtom i världen ett tydligt ramverk vars syfte är att garantera våra kunder högsta kvalitet på service och leveranser.

Kundlöften preciserar vad som kan förväntas av HL Display som leverantör. Våra förpliktelser mot kunderna blir både tydligare och mätbara. Vi vill stå för hög kvalitet, effektiv service och butikslösningar som genererar konkreta säljresultat.

Dagens återförsäljarbransch är snabbrörlig och föränderlig. Vi förstår att varumärkesleverantörer och återförsäljare vill förvissa sig om att deras butikskampanjer är i säkra händer. HL Displays kundlöften är en försäkran om total transparens i hur bolagets team jobbar för att möta och leverera enligt varje kunds kravspecifikation.