Prata med oss om effektiva butiker!

HL Display är representerat på 44 marknader över hela världen. Med en global leveransorganisation och fabriker i Europa och Asien hjälper vi butiksägare att förbättra sina resultat på en konkurrensutsatt marknad. 

Efter år 2009 föll produktiviteten i många länder, samtidigt som minimilönerna stadigt ökade. Konsekvensen av detta blev att många butiksägare såg sina redan hårt pressade marginaler krympa ytterligare. De hårda lönsamhetskraven förde med sig ett tydligare fokus på förbättrad effektivitet i butiken. Två av de största kostnaderna är arbets- och energikostnader. Konsumtionsvolymen är relativt jämn – i Europa är den genomsnittliga mängden varor som handlas vid ett köptillfälle oförändrad, medan antal butiksbesök per år minskar. Att öka kundtillströmningen står högt på de flesta butiksägares lista.

Öka försäljningen

Studier visar att 76% av alla köpbeslut görs i butiken. Därför är det viktigt att optimera kategorier, förbättra produktexponering samt att alltid ha välfyllda hyllor då det har en stor effekt på försäljningen – liksom omsättningen på varor. Läs mer om våra lösningar för varuexponering.

Spara arbetskostnader

Personalkostnader är en av de största utgifterna för en butiksverksamhet. Därför är det viktigt att effektivisera varje arbetsuppgift som påfyllning, frontning av varor och inventering. Läs mer om hur en satsning på ökad effektivitet i butik ger märkbar och snabb återbetalning på investeringen.

Skapa differentiering

Vår erfarenhet av att arbeta med världens största butikskedjor och varumärken har lärt oss att en välplanerad och inbjudande butiksmiljö är nyckeln till en ökad kundtillströmning och nå framgång i en hårt konkurrensutsatt bransch. Läs mer om lösningar som skapar differentiering i butiken.