Spara arbets- och verksamhetskostnader!

Arbetstidskostnader är en av de största utgifterna för en butiksverksamhet. Att satsa på ökad effektivitet är en investering som snabbt återbetalar sig.

Att fylla på varor och se till att hyllorna är snygga och prydliga är butikspersonalens dagliga arbete

Med enkla medel går det att spara tid som kan användas för mer säljorienterade uppgifter. HL Display har många lösningar som hjälper butiksägare att spara tid vid produktexponering, inventering eller när hyllan ska fyllas på. Med andra ord: tidsvinster i den dagliga verksamheten

Produktexponering – förbättra automatisk frammatning

Våra lösningar inom varuexponering förstärker sortimentets synlighet, framhäver erbjudanden och gör det enkelt att se om en vara är slut i hyllan.Roller Track™ är ett unikt, underhållsfritt frammatningssystem. Det ger kunden en fullständig överblick av sortimentet, samtidigt som det sparar tid för de butiksanställda.

Påfyllning – Enkla verktyg som sparar tid

Roller Track™ gör det enkelt att fylla på varor bakifrån i kylhyllan medan Next™ möjliggör påfyllning utanför hyllsektionen.

Elektronisk prismärkning – spara tid och undvik kostsamma misstag

Säkerställ att priset som visas alltid är det rätta och undvik dyrbara misstag och missnöjda kunder. Därför ska du välja HL Display som leverantör av elektronisk prismärkning.