sustainability_environment_700.jpg

Vårt miljöarbete

Återvinning och certifiering

HL Display bedriver produktion vid en fabrik i Sverige, en fabrik i Storbritannien, en i Polen och en fabrik i Kina. HL Displays miljöpåverkan i produktionen består främst av plastspill, energiförbrukning samt användning av plastråvaror. Med säljbolag och distributörer på 48 marknader runt om i världen är transporter också en källa till indirekt miljöpåverkan. HL Display eftersträvar hög medvetenhet om miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att samla och sortera papper, förpackningsmaterial och uttjänt elektroniskutrustning och tillse att detta lämnas till återvinning.

HL Display har under flera år tillämpat telefon- och videokonferenser som ett alternativ till resor mellan kontoren. Det innebär både att miljöpåverkan minskar och att arbetet blir effektivare.

ISO 14001-certifiering
Certifiering i enlighet med miljöledningsstandarden ISO 14001 är en viktig del i HL Displays miljöarbete. Sedan slutet av 90-talet är HL Displays största fabriker, belägna i Sundsvall och Falun, certifierade enligt ISO 14001. Under 2010 certifierades fabriken i Kina och logistikcentret i Falkenberg i enlighet med ISO 14001. Företagets mål är att samtliga fabriker och regionala logistikcenter ska vara miljöcertifierade senast 2012. Idag är 67 procent av HL Displays produktionsanläggningar certifierade i enlighet med ISO 14001.