Sustainable-choice for-web-700x300_logo-right.jpg

HL Sustainable Choice

Vi stöttar retailbranschens målsättning att minska plastanvändningen och hitta hållbara alternativa produktlösningar.

I arbetet med att stötta er på resan mot en mer hållbar butik introducerar vi nu HL Sustainable Choice. En växande produktrange tillverkade av förnyelsebara alternativt återvunna material. 

Vår ambition är att alltid kunna erbjuda
våra kunder hållbara alternativ

 

För att ta reda på mer fakta och samla kunskap inledde vi ett samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt IVL (Svenska Miljöinstitutet). Därmed kunde vi på HL Display utveckla produkter av förnyelsebara material som minskar användningen av fossil-baserade plaster. IVL hjälpte oss att bättre förstå hur en plastprodukt påverkar miljön under hela sin livscykel, från utvinningen av råvara till resthantering av uttjänta produkter. Tillsammans med KTH samarbetade vi för att hitta rätt förnyelsebara, återvinningsbara och nedbrytbara material som samtidigt utlovar önskad långsiktig kvalitet i våra produkter. 

Resultatet av detta arbete är HL Sustainable Choice, som består i ett brett och växande utbud av hållbara produktlösningar som kompletterar vårt befintliga sortiment. Målsättningen är att under 2019 erbjuda våra kunder ett sortiment som till en tredjedel består av hållbara material. 

Mot ett mer hållbart erbjudande

Både förnyelsebar och återvunnen plast spelar en viktig roll i arbetet mot en mer hållbar butik. Användning av återvunnen plast minskar miljöavtrycket eftersom det genererar en minskad användning av nytillverkad jungfruplast. Användning av förnyelsebar plast som tillverkas av mer naturliga produkter, exempelvis sockerrör och majs, innebär däremot att man undviker fossilbaserad plast helt och hållet. Så det finns inget enkelt svar på vilken väg som är rätt att gå, men det är slutmålet som är det viktiga. Med HL Sustainable Choice vill vi hjälpa dig att nå detta mål - en mer hållbar butik. 

Läs pressmeddelande om HL Sustainable Choice här