Standardvillkor 2018

Standardvillkor för HL Display Sverige AB

I syfte att bättre leva upp till de krav på enkelhet, snabbhet och flexibilitet som är så viktigt för våra kunder i Sverige, Norge och Finland, har vi tagit det viktiga beslutet att flytta vårt nuvarande logistikcenter i Polen till ett nytt nordiskt logistikcenter i Sundsvall (i nära anslutning till vår fabrik).

Flytten sker den 3 december 2018. Leveranser utförda innan det datumet kommer som tidigare att faktureras från vårt logistikcenter i Polen. Leveranser efter den 3 december kommer att faktureras från vårt nya logistikcenter i Sundsvall (HL Display Nordic AB). 

Läs mer om standardvillkoren här.